Sona Connect - Nyheter (rubrik)

Vi på SONA Connect har äran att ha Fredrik Kataja på praktik hos oss. Fredrik läser kandidatprogrammet i socialpsykiatrin på Malmö Universitet och tar examen till våren. Han har också egen erfarenhet av beroendeproblematik. En diskussion om ämnet ”sexualitet i behandling och tidigt tillfrisknande” resulterade i följande kraftfulla, inspirerande blogginlägg. Trevlig läsning!

Varför är det viktigt att samtala om sexualitet och sexuell identitet i det tidiga tillfrisknandet? Och varför är sex så tabubelagt?

I min sexuella identitet som homosexuell/gay kände jag mig ofta förvirrad och tänkte många gånger, -Hur ska detta gå? De vänner jag hade kvar efter min behandling och mina nya vänner (de flesta mig veterligen heterosexuella), tog emot mig med öppna armar, med kramar, ödmjukhet och kärlek. Ändå när jag tog upp min vilsenhet och berättade gråtandes om hur jag ser och märker att många skaffar nya relationer, hade jag svårt att förstå, för egen del hur jag någonsin skulle koppla ihop detta med min identitet och om jag någonsin kommer hitta någon att skapa en relation med. Kärlek i början av tillfrisknandet är tricky, beroendesjukdomen handlar om känslor, det är en känslomässig sjukdom. En sjukdom vi måste lära oss ta ansvar för, från grunderna i vår tillfrisknandeprocess.

I början av tillfrisknandet saknar vi ofta de referensramar som många icke beroende har, utan måste lägga ner lång tid på att ”bygga upp oss själva”, ”lära oss på nytt” speciellt i det tidiga stadiet av tillfrisknandeprocessen. Många av oss har dessutom svårt att skilja på kärlek/intimitet och sexualitet. Vi bör bli mer medvetna om våra brister hos oss själva, även kallat ”karaktärsdefekter”, och lägga märke till våra ”varningssignaler”. Vi bör med hjälp av andra, på behandling, bland vänner, på de olika självhjälpsgrupperna som finns, etcetera, ge oss själva möjligheten att få se saker annorlunda, ur ett mer positivt synsätt och stärka dessa, vi bör dessutom titta på vårt egenvärde och självkänsla och självförtroende och bygga upp dessa på nytt så vi blir lite mer starka som individer.

Att våga vara ärlig och öppen om sexualitet och sexuell identitet och att få samtala om det är viktigt för att sex, sexualitet och sexuell identitet är många gånger förknippat med rädsla, skam och skuld. Många skäms för det dom tänder på, vad de går igång på sexuellt. Detta medför skam för vad andra ska tycka, att bli dömd, att bli exkluderad. Å andra sidan så kan det många gånger bero på att vi inte är vana att prata om sexualitet hemma. Hur ofta pratade du/ni om sex/sexualitet med era föräldrar?

Många i beroendet testar sina sexuella gränser, experimenterar vilt, vissa använder drogerna för att dämpa känslor de har (sexuellt), för att samhället har etiketterat tex (homosexualitet) som ”ett sätt som inte anses vara normalt”, vissa har sex med både kvinnor och män, men allt detta handlar om att många som missbrukat har ett självförakt och har inte har getts chansen att jobba på sitt självförakt eller utforska sin sexualitet i tillfrisknandet. I början av tillfrisknandet är vi sköra individer och faller lätt in i gamla beteendemönster bland annat när det kommer till sex. Många av oss förknippar det sexuella med droger och vissa har till och med svårt att ha sex utan droger vilket i många fall leder till att många faller tillbaka.

Kunskapen kring människors sexualitet ökar, vi blir mer medvetna om olika sexuella identiteter, olika former av sexuell karaktär, vi utforskar och experimenterar mer än någonsin. Ändå har vi så svårt att samtala öppet om detta, trots att många vet om ovanstående. För att vända på denna trend måste någon (VI) börja, vi bör hitta forum, nya arenor att VÅGA SAMTALA ÖPPET & ÄRLIGT om sexualitet och sexuell identitet i det tidiga tillfrisknandet. Vår sexuella identitet och sexualiteten är fundamental i vår natur. Det bör satsas lika mycket fokus på sexualiteten precis lika mycket som ”att hitta sig själv” i tillfrisknandet, att det går hand i hand med vårt nya självförverkligande i tillfrisknandeprocessen.