Sona Connect - Nyheter (rubrik)

God februari på er!

Hoppas julen och ledigheter varit härliga för er alla. Vi på SONA Connect har haft fullt upp med vår första behandlingsgrupp på vårt internat på Falsterbo Kursgård. Gruppen avslutades den 17 januari efter sex veckors intensivt arbete och vi kan efter den gångna tiden vidhålla om att gruppen är ett av de starkaste verktygen för att bryta beroendets destruktiva förlopp. Det har varit fantastiskt att följa dessa klienter på deras nya resa och vi känner oss ödmjuka inför att kunna skapa en möjlighet till det.

 

Ett förhållningssätt som vi har på SONA Connect är att vi använder oss av följsamhet i behandling. Vi har förhållningssätt och rekommendationer som vi hoppas ska vägleda våra klienter att finna sin egen självständighet och börja göra sunda val. Detta innebär att vi har få regler som måste följas. Det betyder inte att det inte finns struktur men att varje individ har en egen process även i gruppbehandling. I sin tur leder detta till att vi många gånger får ett lite mer komplicerat arbete då vi alltid behöver rannsaka varför vi ger vissa rekommendationer till specifika personer men inte till andra. Hos oss är det människan som står i centrum inte modellen eller metoden.

Vi avslutar inte klienter som inte gör som vi önskar eller hoppas utan jobbar för att klienten ska kunna uppbringa så pass mycket tillit så att valet att välja kommer från deras önskan att leva på ett annat vis än vad de tidigare gjort. Vi väljer att stå kvar när många andra vill lämna för vi tror på att den relation som uppstår då är byggd på tillit och trygghet istället för rädsla för konsekvenser. Att bygga relationer på tillit, förståelse, inspiration och kärlek tror vi bidrar till att behandlingsarbetet blir mer förankrat i klienterna vilket i sin tur ger dem en chans att vidare applicera detta utanför våra lokaler.

Vi vill gärna spegla vårt sätt att arbeta genom detta citat från Sören Kirkegaard;

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår”.

Nästa internatperiod börjar den 13 april och det finns totalt åtta platser tillgängliga.

Under våren kommer vi även att fortsätta med våra fredagsfikor där vi tar upp olika aktuella ämnen som på ett eller annat sätt berör beroendeproblematiken. Håll utkik efter detta i våra nyhetsbrev.

Bästa hälsningar från Aminah & Sophie med personal