Sona Connect - Nyheter (rubrik)

Det är en av sakerna vi hjälper våra klienter med. Vi tror att varje person behöver hitta sin egen väg ut ur missbruket.
Den 30 november startar vårt internat. Det är en sex veckor lång heldygnsbehandling.
Där hittar vi tillsammans nya perspektiv och lösningar mot tillfrisknandet. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv med både individuella och gruppbaserade inslag.