Sona Connect - Vem är du? (rubrik)

Anhörig & med­beroende


 

Att vara anhörig till någon med miss­bruk kan vara mycket smärt­samt. Miss­bruk eller beroende är ofta ett så kraft­fullt problem att det ”smittar av sig” på de som finns i omgivningen, vi kallar detta för med­beroende. Precis som i beroendet uppstår destruktiva mönster som kan få en hel familj att lida. Om du finns i omgivningen av någon som miss­brukar är du troligen i behov av stöd och hjälp för att få till en förändring.

Med­beroendet är liksom miss­bruket ofta svårt att bryta på egen hand. Att be om hjälp är första steget till att förändring ska kunna äga rum och är ett sätt att ta hand om både dig själv och den drabbade. Du är inte ensam, även om det kan kännas så. Viktigast av allt: det finns hjälp som fungerar.

Anhörig­problematik och medberoende kan också härstamma från tidigare i livet. Kanske har du växt upp under destruktiva för­hållanden eller i en familj där du inte fått dina känslo­mässiga behov tillgodo­sedda. Då är det vanligt att vi utvecklar beteenden och strategier som till en början fungerar som försvar. Med tiden blir dessa försvar snarare hinder och vi kommer sällan ifrån ett åter­kommande dåligt mående. Detta kallar vi för ”vuxna barn” problematiken och är inget tillstånd vi är dömda till att alltid leva vidare med. 

Sona Connect - Omtanke
Sona Connect - Anhörig

Genom en djupare förståelse av dig själv och det som sker i dina destruktiva livs­­mönster hittar vi till­sammans dina nycklar till hur en förändring kan se ut. Det finns frihet för just dig. Läs mer om våra upplägg under avsnittet om tjänster.