Sona Connect - Vem är du? (rubrik)

Arbetsgivare & företagare


 

En av de största kostnaderna för ett företag är dess personal, men personalen är också den största tillgången. Att ha en väl­mående personal­styrka sparar pengar, tid och skapar tillväxt för verk­samheten. Om personal­gruppen inte mår bra kostar det företaget onödiga resurser.

Rätt fokus gällande arbets­miljön är A och O för en väl­mående personal. Men det är ofta i livet efter arbets­tid som problem gör sig gällande, som i sin tur påverkar mående och prestation under arbetstid. Tanken om frisk­vård behöver sträcka sig bortom gym­kortet eller massagen och inkludera insatser som rör den psykiska hälsan. Den främsta sjuk­skrivnings­orsaken idag grundar sig ofta i ett dåligt mående.

Missbruk och beroende är ett av många exempel på psykisk ohälsa och när detta visar sig på en arbetsplats pekar den generella forskningen på ett långvarigt problem. Att reagera och agera vid tidiga signaler på missbruk eller andra former av psykisk ohälsa kan vara känsligt och kännas svårt att hantera. Men det skapar de bästa för­utsättningarna för att spara både tid, pengar och energi.

Vi på SONA Connect kan erbjuda dig följande: 

 • Coaching för med­arbetare vid tidiga tecken på ohälsa, till exempel hög korttids­frånvaro
 • Behandlings­insatser som är individ­anpassade
 • Chefs­stöd till personal­ansvarig eller företags­ledning
 • Utbildning och före­läsningar utifrån specifika teman

Du som arbets­givare eller företagare kan bli avtals­kund hos SONA Connect och dra nytta av vår expertis och tjänster. Vi hjälper dig hela vägen, från stöd till chef och ledning och rätt behandlande insatser för med­arbetare. Utifrån en kart­läggning av situationen rekommenderar vi insatser och kan erbjuda alltifrån enskilda samtal till heldygns­behandling. Våra avtals­kunder uppskattar fram­förallt våra coachande insatser som riktar sig till tidiga tecken på missbruk och psykisk ohälsa.

Bli avtals­kund


Du som arbets­givare eller före­tagare kan bli avtals­kund hos SONA Connect och dra nytta av vår expertis och tjänster. Vi hjälper dig hela vägen, både med väg­ledning kring rättigheter och skyldigheter. Vi kan också ge förslag och rekommendationer på fungerande lösningar. Du erhåller alltid chefs­stödet och utbildningen du behöver kostnads­fritt. Läs mer om våra upplägg under avsnittet om tjänster eller hör av dig så berättar vi mer.

  Här är en generell upp­skattning på hur det ser ut i samhället och på arbets­platsen gällande missbruk, psykisk ohälsa och dess kostnad:


  • Cirka 1.000.000 personer i Sverige anses ha en riskabel alkohol­konsumtion, vilket motsvarar cirka 20% av alla i arbets­livet.
  • Cirka 100.000 i Sverige personer använder narkotika regel­bundet, de flesta finns i arbets­livet
  • Cirka 400.000 personer i Sverige hamnar i risk­bruk eller missbruk av läkemedel, de flesta finns i arbetslivet
  • Cirka 1.000.000 I Sverige har riskabla spel­vanor, varav cirka 200.000 är spel­beroende
  • Vi vet inte hur stora mörker­talen är, men att de med säkerhet finns
  • Den psykiska ohälsan beräknas kosta företag 3,9% av den årliga totala löne­kostnaden, inklusive sociala avgifter.
   (Källa: regeringens missbruks­utredning, SOU 2011:35, 1177 vård­guiden, folkhälso­myndigheten, Lunds universitet)
  Sona Connect - Arbetsgivare