Sona Connect - Vem är du? (rubrik)

Miss­bruk & beroende


 

Att fastna i ett miss­bruk eller beroende kan vara smärt­samt och ibland frågar du kanske dig själv hur du hamnade här. Det kan också vara så att du funderar på om du har problem och känner dig osäker på om du verkligen är en ”miss­brukare”. Att du hamnade just på den här hem­sidan är troligen ingen slump och det kanske är dags för dig att nu börja göra för­ändringar?

Vi vet att livet i ett aktivt miss­bruk inte är något en människa väljer, även om detta kan vara en vanlig miss­uppfattning. För en del sker missbruks­utvecklingen lång­samt och smygande, andra har ett fortare förlopp. Oavsett vilket, är förändring möjligt. Tillsammans tar vi reda på hur din förändring kan se ut och vi arbetar alltid utifrån sekretess.

Det kan vara svårt att själv se vad som händer i det ofta smygande för­loppet från ”bruk” av kemiska eller icke kemiska preparat, till ett utvecklat problem. Vi brukar väcka tanken genom följande påstående

”När du tar något utanför dig själv, för att förändra ditt mående och fortsätter med detta trots att du får negativa konsekvenser”.


 

Beroende symbolik
Sona Connect - Maskros

Om du känner igen dig i detta påstående kan det vara värdefullt att ta reda på om du har missbruks- eller beroende­problem.

Att hitta fungerande lösningar för miss­bruk på egen hand är ofta svårt, det är vanligt att känna skam och att vi är ”svaga” som inte kan få tillvaron att fungera. I skam blir vi ensamma och isolerade med våra problem. Miss­bruk är många gånger så kraft­fullt att även de ”starkaste personerna” gör saker mot sin egen vilja. En central lösning på problemet är att be om hjälp. Med respekt för dig, din integritet och situation kan vi hjälpa dig att hitta klarhet och just din väg till frihet. Läs mer om våra upplägg under avsnittet om tjänster.