Sona Connect - header

2012 var året då vi möttes och magi uppstod. Ur det mötet växte en stark vänskap fram men det blev även tydligt att vi delade samma dröm. Vi beslöt oss för att slå våra kloka huvuden ihop och började planera för att göra drömmen till verklighet. Under de senaste åren har vi fortsatt att lära och in­hämta erfarenhet och vårt sam­arbete har visat sig vara en oslagbar kraft som grundar sig i kärlek för människor med beroende­problematik. Detta är vad vi tror på, hämtar väg­ledning från och använder oss i varje aspekt av vårt arbete.
SONA Connect startade i våra hjärtan och efter sju år kan vi äntligen med stolthet och glädje slå upp dörrarna och säga, välkomna till oss!

Aminah Fallgren Sona Connect
Sona Connect - Aminah Fallgren signatur

Jag var 20 år när jag fick beviset från miljon­tals människor att det finns hjälp som kan bryta beroendets starka krafter. Detta blev vänd­punkten för mig som själv levt stora delar av mitt liv i den misär som aktivt beroende ofta innebär. När jag bestämde mig för att prova leva drogfritt vaknade en dröm och önskan i mitt hjärta, att hjälpa andra att också hitta sin väg till frihet. Resan sedan dess har varit både spännande, fantastisk och smärt­sam men framför allt oerhört ut­vecklande.

Jag heter Aminah Fallgren och är socionom med magister­examen i verksamhets­utveckling, alkohol- och drog­terapeut med lång tids arbets­erfarenhet av beroendet. En av de viktiga lär­domarna genom min yrkes­verksamma tid är att alla människor är unika, detta är troligen förklaringen till att jag fortfarande tycker att beroende­behandling är det mest stimulerande arbetet som finns. Varje nytt möte med en människa i behandling innebär en ny relation som inte är den andra lik, jag har med andra ord en ständig förmån i fortsatt lärande.

Jag har också en stark tro på människans önskan och driv­kraft att hitta sin väg i till­frisknandet, detta blir därför det centrala i mitt arbete.
Trots olikheterna oss individer emellan finns också likheter som förenar i beroendet, både i sjukdom och till­frisknande. Det är min över­tygelse att vi behöver varandra i detta läge, tillsammans blir det omöjliga möjligt. Jag är priviligierad av att ha fått ta del av många inträffade mirakler och det är min önskan att detta ska få fortsätta, nu genom SONA Connect.

Sophie Nygren Sona Connect
Sona Connect - Sophie Nyman signatur

När jag fann min väg till till­frisknandet var jag 20 år gammal och väldigt sjuk i beroendet. Aldrig trodde jag att jag skulle klara av att leva ett liv utan att vara beroende. Det var ingen själv­klarhet och vägen dit har varit både brokig och svår men också fantastiskt vacker. Tidigt hade jag en dröm om att starta min egen behandling och kunna få ge vidare det hopp som fick mig att välja ett liv i frihet. Att få arbeta med beroende­behandling är en av de största gåvorna jag fått i mitt liv.

För mig är inte detta bara ett jobb, det är något jag älskar att göra. Att jag får se människor växa och välja livet varje dag ger mening till mitt arbete och för mig själv som människa. Jag får ofta frågan om jag inte tycker att det är tungt att jobba med beroende, jag brukar svara att hur tungt det än må vara vissa dagar finns det inget som slår dagarna när någon väljer till­frisknandet och livet. En stark övertygelse jag har är att till­frisknandet kommer i alla dess former och det finns ingen mall att följa. Vi rekommenderar olika tillväga­gångs­sätt som vi vet fungerar för många och arbetar för att förmedla hopp för att ge mod att ge det en chans.

Jag är beteende­vetare/sociolog med en magister­examen i Kriminologi. Jag är även utbildad alkohol/drog­behandlare och föreläsare. Jag har arbetat både inom den offentliga och privata sektorn och arbetade sist som behandlings­ansvarig hos en privat aktör. Allt detta spelar egentligen ingen roll om jag inte fort­sätter att vara nyfiken och ödmjuk. Ingen människa är den andra lik och med respekt för detta fortsätter jag att söka kunskap inte minst från mina klienter. Vi på SONA Connect tror på att arbeta från hjärta till hjärta, att vara äkta och alltid utgå från att se människan bakom problematiken.