Sona Connect - Vem är du? (rubrik)

Social­tjänst


 

Som social­sekreterare kommer du troligen i ganska mycket kontakt med miss­bruk och behöver möta och hantera den komplexa problematiken detta innebär. Vi på SONA Connect är välbekanta med den problematiken. Vi har utformat en behandlingsmetod som är unik för oss. Vi är numera upphandlade och har ramavtal för både öppenbehandling och HVB med kommunerna i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoborg. Vi har även avtal med Adda gällande HVB.

De sätten som SONA Connect utmärker sig på är följande:

  • Relationellt och individuellt förhållnings­sätt i vårt klient­arbete. Vår styrka ligger i vår följ­samhet och att hitta flexibla och individuella insatser för klienten.
  • Vi har ett holistiskt fokus även i anslutning till behandlings­avslut och sam­arbetar både med olika boende­aktörer och sociala företag för vidare möjligheter till menings­full syssel­sättning efter avslutad behandling.
  • Sexualitet är ett av de viktiga fokus som vi tror behöver finnas i en behandling för miss­bruk och beroende. Erfarenheter från förr eller den del av vår identitet som sexualitet innebär är en viktig del att komma till rätta med i tillfrisknandet.
Sona Connect - Socialtjänst möte
Sona Connect - Socialtjänst pussel
  • Vi beskriver vår behandling som fem­dimensionell och fokuserar på alla våra sinnen. Erfarenheter i miss­bruk och aktivt beroende påverkar människan på alla plan, därför behöver behandling också vara en helhets­upplevelse och inte bara stimulera klienter tanke- och känslo­mässigt som i den traditionella behandlingen. Genom att arbeta med kreativa grupper och aktivera olika sinnen kan man också både stimulera och lugna belönings­systemet och bidra till en mer effektiv åter­hämtning.
  • Inslag som meditation, fysisk aktivitet och yoga är stående inslag i alla våra behandlings­program för att aktivera och återställa den fysiska och mentala hälsan.
  • Kvalitet snarare än kvantitet: vi arbetar med mindre grupper i våra behandlings­upplägg för att hålla en så hög kvalitet på vårt behandlings­innehåll som möjligt. I en del av våra upplägg har vi också fasta grupper snarare än kontinuerligt intag för just samma anledning.
  • Vårt omfattande anhörig­stöd finns både som en del i vår beroende­behandling eller för klienten att söka fristående som ett program i sig. I form av medberoende­behandling. Uppläggen är individ­anpassade.

Om du som social­arbetare har en klient som behöver hitta sin väg ut ur ett aktivt beroende och tror att vi kan hjälpa dig är du välkommen att höra av dig. Du kan också läsa mer om våra upplägg under avsnittet om tjänster.