Sona Connect - Våra tjänster (rubrik)

Utbildning & handledning


 

Bortsett från vår huvud­sakliga verk­samhet på SONA Connect utgörs av behandling, tillhanda­håller vi även utbildning. Vi riktar oss främst till yrkes­verksamma som kommer i kontakt med missbruk och beroende­problematik. Vi skräddar­syr uppläggen utifrån behov och önske­mål och kan exempelvis erbjuda alltifrån enstaka före­läsningar, till work­shops och seminarium vid tema­dagar. Vi kan också tillhanda­hålla hand­ledning för personal­grupper. Kontakta oss gärna för mer information.  

Chefsstöd


Som chef eller personal­ansvarig vet vi att schemat ofta är hektiskt och innefattar stora ansvars­områden. Personalens mående behöver vara av främsta prioritet för företag som vill nå ökad produktivitet och fram­gång. En fungerande arbets­miljö är avgörande för allas trevnad och det är tacksamt när allting fungerar som det ska. Att hantera personal som inte mår bra kan kännas obekvämt och anledningarna till att inte vilja agera kan vara många. Fokus läggs ofta på att erbjuda personal­ledning utbildning i ”det svåra samtalet” men på SONA Connect är vi av åsikten att var och en bör göra vad var och en gör bäst. Vi har lång erfarenhet av att möta människor på olika platser i livet och vägleda tillbaka eller till ett fungerande liv. Därför finns vi vid er sida och ger dig som avtals­kund med personal­ansvar kostnads­fritt individuellt stöd och väg­ledning i frågor som rör dina med­arbetares psykiska ohälsa. Det våra avtals­kunder upp­skattar med SONA Connects chefs­stöd är vår professionalism, till­gänglighet och flexibilitet. Vi kommer gärna till ditt företag för en kostnads­fri konsultation.

LÄS MER
Sona Connect - worlds best boss cup chefsstöd
Sona Connect - Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR


Våra upp­skattade före­läsningar vänder sig till alla från beroende eller anhöriga till allmänheten i ett större perspektiv. Med engage­mang och passion gör vi vårt bästa för att öka kunskapen kring viktiga frågor som direkt eller indirekt handlar om missbruk och beroende­problematik.