Header-bild utsikt
Headerbild Tillsammans
Header-bild blomsteräng
back-view-backlit-city-847483_test
adult-casual-clothes-296881
De med missbruk/beroendeproblematik,
anhöriga, arbetsgivare och socialtjänst vänder sig till oss för stöd, rådgivning och behandlande insatser.
bloom-blooming-blossom-1579413
Vi ordnar kontinuerligt evenemang som fredagsfikor med aktuella föreläsningar och workshops.
previous arrow
next arrow

Telefon:
0723-238998
Föreningsgatan 22
211 52 Malmö


info@sonaconnect.se

Välkomna till Sona Connect


 Det självklara valet vid behandling och utbildning gällande missbruk och beroende­frågor.

SONA Connect är ett behandlings- och utbildnings­center där du med missbruk/­beroende- eller anhörig­problematik hittar din väg till ett nytt liv. Hur den vägen ser ut tar vi reda på tillsammans. Med lång erfarenhet och fungerande metoder under­söker vi vad du behöver för att kunna göra de förändringar du önskar. Vi erbjuder en trygg miljö där du kan växa och stärka dig själv. Med ett personligt engage­mang möter vi dig där du är och arbetar från hjärta till hjärta.
Vår behandling utgår från ett relationellt perspektiv, där de indivi­duella behoven står i centrum. Vår värde­grund vilar på att se människan bakom missbruket och att allas väg till tillfrisknandet är unik. Vi tar utgångs­punkt i evidens­baserade metoder och filosofier så som tolvsteg, KBT, MI, meditation, yoga och fysisk träning. Vi arbetar med hela människan utifrån ett holistiskt perspektiv, från insidan och ut. Vår styrka är att skräddar­sy den behandlande insatsen utifrån behov och vi kan erbjuda allt från enskilda samtal till heldygns­behandling.
Vi tror också på att alla i familjen där missbruk förekommer ska få den hjälpen som behövs och erbjuder därför också mer eller mindre omfattande insatser för de anhöriga.  
Bortsett från behandling erbjuder vi på SONA Connect utbildning, hand­ledning och före­läsningar av frågor som på ett eller annat sätt rör missbruk- och beroende­perspektivet. Detta kan innefatta arbets­platser där missbruk finns och blivit ett problem, eller yrkes­verksamma som kommer i kontakt med missbruk eller beroende­problematik.

Våra tjänster

Behandlingar


Behandling för beroende­problematiken på SONA Connect ställer individens behov och mål­sättning i fokus där vi sedan tillsammans hittar lösningarna för till­frisknandet. Våra insatser och program utgår från väl beprövad erfarenhet och innefattar och evidens­baserade metoder.

LÄS MER

Utbildning & Handledning


Bortsett från vår huvud­sakliga verksamhet på SONA Connect utgörs av behandling, tillhanda­håller vi även utbildning. Vi riktar oss främst till yrkes­verksamma som kommer i kontakt med missbruk och beroende­problematik.

LÄS MER
nyheter
Sona Connect - Vem är du? (rubrik vit)